نحوه و شرایط

 

ثبت نام از طریق مکاتبه رسمی دانشگاه با دبیرخانه مسابقات صورت می گیرد. لازم است نماینده محترم هر دانشگاه مشخصات کامل تیم ها و دانشجویان را به دبیرخانه اعلان نمایند. برای تسریع در امور ثبت نام یک نسخه به ایمیل دبیرخانه ارسال گردد.

اعضای هر تیم باید دانشجو بوده و فارغ التحصیل نشده باشند. برای احراز هویت نیاز به ارائه کارت دانشجویی خواهد بود.

مقطع تحصیلی دانشجویان دارای محدودیت نبوده و می توانند از هر مقطعی در مسابقات شرکت نمایند.

 

شیوه ثبت نام


دانشجویان محترم برای ثبت نام لازم است که به رابط مسابقات در دانشگاه خود مراجعه کنند.

رابط مسابقات در دانشگاه های مختلف اعلان می گردد:

◀️ دانشگاه صنعتی همدان: آقای مهندس میثم پیله وریان- شماره تماس:  38411428

◀️ دانشگاه علوم پزشکی همدان: آقای قصری فر شماره تماس: 38381838

◀️ موسسه آموزش عالی عمران و توسعه-نماینده: خانم مهندس قره لو- شماره تماس 08138231666 داخلی  215

◀️ دانشگاه بوعلی سینا: مسابقه هوش مصنوعی خانم مهندس رنجبران، دانشکده مهندسی- دفتر گروه کامپیوتر(31409898)// ورزش های الکترونیکی(FIFA-PS4 ) آقای قویمی اداره کل تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه

 

◀️ دانشگاه آزاد اسلامی همدان : خانم قرائی (کارشناس گروه کامپیوتر) یا آقای علی پور 09221194679


◀️ دانشگاه ملایر: آقای مومنی
 

◀️ آموزشکده فنی و حرفه ای زینب کبری (س) : آقای بهمنی 09183199628

 

◀️ دانشگاه فرهنگیان : آقای مسعود اسد بیگی 09189221494


این لیست بروز می شود.
@airma1402

 

برای هر یک از دانشگاه ها در هر مسابقه سهمیه ای به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

 

سهمیه هر دانشگاه در مسابقه هوش مصنوعی

 • دانشگاه بوعلی سینا( میزبان مسابقه) ( 3 سهمیه)
 • دانشگاه علوم پزشکی همدان( 1 سهمیه)
 • دانشگاه صنعتی همدان( 2 سهمیه)
 • دانشگاه ملایر( 1 سهمیه)
 • دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی( 1 سهمیه)
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان( 2 سهمیه)
 • دانشگاه پیام نور و فرهنگیان( 2 سهمیه)
 • دانشگاه­های غیرانتفاعی، علمی-کاربردی و فنی و حرفه­ای(3 سهمیه)

تبصره: درصورتی‌که دانشگاهی تیم برای مسابقه اعزام ننمود، سهمیه دانشگاه به سایر دانشگاه­ها تخصیص داده خواهد شد.

 

سهمیه هر دانشگاه در مسابقه ورزش های الکترونیک

 • دانشگاه بوعلی سینا(4 سهمیه)
 • دانشگاه علوم پزشکی همدان( 4سهمیه)
 • دانشگاه صنعتی همدان( 4 سهمیه)
 • دانشگاه ملایر( 4 سهمیه)
 • دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی( 3 سهمیه)
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان( 4 سهمیه)
 • دانشگاه پیام نور( 3 سهمیه)
 • دانشگاه فرهنگیان( 2 سهمیه)
 • دانشگاه­های غیرانتفاعی، علمی-کاربردی و فنی و حرفه­ای(4 سهمیه)

تبصره1: درصورتی‌که دانشگاهی تیم برای مسابقه اعزام ننمود، سهمیه دانشگاه به سایر دانشگاه­ها تخصیص داده خواهد شد.