نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محل برگزاری

محل برگزاری


 

افتتاحیه و مسابقه در  دانشکده مهندسی و اختتامیه در سالن سرو دانشکده کشاورزی برگزار می گردد.