نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سازمان اجرایی مسابقات

سازمان اجرایی مسابقات


 

عنوان سازمانی

مشخصات فرد

روسای افتخاری مسابقه

دکتر داداش­پور، دکتر رضوان

رئیس مسابقه

دکتر نصیرالاسلامی

دبیر علمی مسابقه

دکتر سخائی­ نیا- دکتر مختاری فریور

دبیر اجرایی مسابقه

آقای محمدی­ فیض- دکتر دانش­ور

مدیر روابط عمومی واطلاع رسانی

دکتر وحیدپاشایی