نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسکان

اسکان


 

 

اسکان دانشجویان دانشگاه های خارج از شهر همدان فراهم می باشد. افراد متقاضی درخواست خود را به ایمیل دبیرخانه ارسال نمایند.

 

آدرس پست الکترونیک: airma@basu.ac.ir